Duurzaamheid Garantie

Garantievoorwaarden voor EcocleaningFriesland.net

Bij EcocleaningFriesland.net streven wij naar de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid. Daarom bieden wij de volgende garantievoorwaarden voor onze diensten:

Garantievoorwaarden

1. Algemeen

 • Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door EcocleaningFriesland.net, waaronder het reinigen van zonnepanelen, daken, gevels, dakgoten, en gevelrestauratie.
 • De garantieperiode gaat in op de datum van voltooiing van de werkzaamheden.

2. Garantieperiode

 • Zonnepanelen reinigen: 12 maanden garantie op de reinheid en werking van de zonnepanelen.
 • Dakreiniging: 12 maanden garantie op de verwijdering van mos, algen en andere verontreinigingen.
 • Gevelreiniging en - restauratie: 12 maanden garantie op het behoud van de schoonmaakresultaten en de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden.
 • Dakgoten reinigen: 6 maanden garantie op de afwezigheid van blokkades en verstoppingen.

3. Garantievoorwaarden

 • De garantie dekt geen schade veroorzaakt door externe factoren zoals extreme weersomstandigheden, vandalisme, of onjuist gebruik/onderhoud door de klant.
 • De klant dient eventuele gebreken schriftelijk te melden binnen 14 dagen na ontdekking.
 • EcocleaningFriesland.net behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden te inspecteren en eventuele reparaties of correcties uit te voeren.

4. Uitsluitingen

 • Schade door externe factoren zoals storm, brand, overstromingen of andere natuurrampen.
 • Schade veroorzaakt door derden of door onjuist onderhoud door de klant.
 • Normale slijtage en veroudering van materialen.

5. Klachten en geschillen

 • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na voltooiing schriftelijk te worden ingediend.
 • EcocleaningFriesland.net zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een oplossing voorstellen.
 • Indien de klant en EcocleaningFriesland.net niet tot een gezamenlijke oplossing komen, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbitragecommissie.

Bij EcocleaningFriesland.net staan we garant voor de kwaliteit van ons werk en streven we ernaar om onze klanten volledig tevreden te stellen. Voor vragen of meer informatie over onze garantievoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze website.

Contactinformatie: EcocleaningFriesland.net


Neem vandaag nog contact op voor een duurzame reiniging

Ontvang een gepersonaliseerde inspectie en milieuvriendelijke reinigingsoplossingen voor uw eigendom.